НАШИТЕ УСЛУГИ

Дърводобив

 Sisi Pellets предлага добиване на дървесина. Дърводобивът е предназначен за производство на палети, пелети, дървообработка за строителния бранш и за мебелното производство.

Сеч, извоз и рампиране на дървесина

 Sisi Pellets предлага сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината. Предлагаме и  транспортни услуги в целия свят. 

Разбичване на дървен материал

Sisi Pellets предлага разбичване на дървен материал от различни дървесни видове с дневен капацитет 20 – 25м3 .

Изсушаване на всички видове дървесина

Sisi Pellets предлага изсушаване на дървесни частици – чипс, стърготини, опилка и други, както и изсушаване и пропарване на всички видове дървесина, под-форма на талпи (янове), греди, детайли и други.

Пакетиране на цепени дърва за огрев

Sisi Pellets предлага пакетиране на дърва за огрев. То се извършва в мрежи (тип гаца), специално произведени за нуждите на клиентите. Тази опаковка спомага последващото съхнене на дървесината, за да се достигне максимална калоричност по време на изгарянето.

Производство на пелети

Sisi Pellets предлага производство на най- висококачествени дървесни пелети клас А1 за горене от бял бор, бук и габър. Компанията е сертифицирана по стандартите FSC® – глобална организация с нестопанска цел, посветена в насърчаване на отговорно управление на гори по целия свят. Лицензионен номер: FSC-C173746.

Производство на палети

Sisi Pellets предлага специализирани палети, подходящи за повечето индустрии – химическа, стъкларска, текстилна, хранително-вкусова, мебелна и др. Предлагаме и нестандартни палети по заявка на клиента.

 

Имате нужда от повече информация?

Scroll to Top